ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ ต่างประเทศ ศูนย์รวมตั๋วเครื่องบิน

ข่าวสารสายการบิน

บินไทยอีสานล้น แห่จองเที่ยวบินกลับกรุงเทพฯ 

 

 

 

ขอนแก่น -การบินไทยจ.ขอนแก่น เที่ยวบินล้นตลอด 2-3วัน ชี้น้ำท่วมการคมนาคมทางบกอัมพาต ผู้โดยสารแห่จองเที่ยวบินกลับกรุงเทพเต็ม

นางสาวปรินดา วัฒนกุล ผู้จัดการสำนักงานขายบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากการที่ได้เกิดปรากฎการณ์น้ำท่วมในเขตพื้นที่ต่างๆในภาคอีสาน ส่งผลให้การเดินทางเข้ากรุงเทพของหลายจังหวัดเป็นอัมพาต จนผู้โดยสารเปลี่ยนวิธีการเดินทางไปเดินทางทางอากาศ ส่งผลให้เที่ยวบินของสายการบินไทยเต็ม หรือ หยุดการเดินทางชั่วคราว  ทำให้สายการบินไทยมีจำนวนคนที่จองทีนั่งเต็มตลอดช่วง 2 วัน

ทั้งนี้ จำนวนที่นั่งเต็มนั้นขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่องบินที่รองรับผู้โดยสาร ซึ่งบางครั้งก็มีขนาดใหญ่และบางครั้งก็มีขนาดเล็กส่งผลให้บางครั้งผู้โดยสารต้องรอเที่ยวบินถัดไป  ทั้งนี้ ทางการบินไทยนั้นได้รับการสั่งจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

โดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์  ที่มีคนสั่งจองเที่ยวบินเต็มทุกที่นั่ง  แต่ในช่วงวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนั้นอาจมีที่ว่างบ้าง ซึ่งสามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้  แต่เบื้องต้นนั้นไม่สามารถที่จะบอกได้แน่ชัดเนื่องจากการจองที่นั่งนั้นจะต้องจองล่วงหน้าก่อน 2 วัน

นางสาวปรินดา ยังกล่าวต่อว่า  ช่วงนี้เป็นช่วงปิดเทอมของนักเรียน นักศึกษา ทำให้มีการเดินทางทางเครื่องบินเพิ่มมากขึ้นส่งผลให้มีอัตราการจองเที่ยวบินเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ทั้งในจังหวัดต่างๆที่ประสบปัญหาอุทกภัยทำให้เส้นทางการเดินทางเข้ากรุงเทพมีความลำบากและเดินทางเข้ากรุงเทพล้าช้า  

"ตอนนี้ลูกค้าการบินไทยส่วนใหญ่เป็นลูกค้าที่ใช้การเดินทางด้วยเครื่องบินอยู่แล้ว  แต่อาจเพิ่มขึ้นทั้งจากนักเรียนนักศึกษา  นักท่องเที่ยว  และผู้โดยสารที่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพอย่างเร่งด่วนเท่านั้น "

โดยปกตินั้นผู้โดยสารในการใช้เครื่องบินจะมีประมาณ 16,500 คน ซึ่งในช่วงนี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อย  แต่ยังไม่สามารถสรุปการเพิ่มขึ้นอย่างแน่ชัดได้เนื่องจากการนับสถิติการเพิ่มขึ้นของผู้โดยสารนั้นจะถูกคิดทุกสิ้นเดือน   ซึ่งส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้โดยสารที่ต้องการเดินทางเข้ากรุงเทพด้วยความจำเป็นจนไม่สามารถที่จะรอได้  

อย่างไรก็ตาม จากการที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่เกิดน้ำท่วมตามพื้นที่ต่างๆในภาคอีสานแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะเพิ่มเที่ยวบิน เพื่อรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นได้  เนื่องจากถึงแม้จะมีการเพิ่มขึ้นจากแต่ก่อนแต่ก็เพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินมากนักโดยส่วนใหญ่ผู้โดยสารจะจองที่ในชั้นประหยัดเป็นส่วนใหญ่”นางสาวปรินดา  กล่าว

 

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

 

******************************************