ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ ต่างประเทศ ศูนย์รวมตั๋วเครื่องบิน

ขั้นตอนการสมัครและลงทะเบียน Verified by VISA มีอะไรบ้าง

Verified by VISA?ขั้นตอนในการสมัครและลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Verified by VISA ในการเพิ่มความปลอดภัยนั้นแสนง่ายดาย โดยเจ้าของบัตรที่ยังไม่เคยสมัครบริการนี้มาก่อน เมื่อทราบลิงค์ที่จะเชื่อมโยงไปยังหน้าสมัครบริการนี้ของสถาบันผู้ออกบัตรแล้ว ก็สามารถเข้าไปสมัครใช้งานได้ทันที โดยทำการสมัครครั้งเดียวในครั้งแรกและสามารถจดจำรหัสผ่านไว้ใช้งานได้ตลอดไป ตัวอย่างด้านล่างเป็นการแสดงวิธีการเป็นขั้นตอน เพื่อการอ้างอิงที่สามารถเข้าใจได้โดยง่าย

หมายเหตุ : รูปแบบการแสดงผลของขั้นตอนต่าง ๆ ในการสมัครบริการนี้สำหรับบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน อาจมีความแตกต่างจากที่แสดงด้านล่างนี้ขึ้นอยู่กับ สถาบันผู้ออกบัตร


ขั้นตอนหลักในการสมัครและลงทะเบียน Verified by VISA

  • ขั้นที่ 1 กรอกหมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน
  • ขั้นที่ 2 ใส่ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน
  • ขั้นที่ 3 กำหนด ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) และ รหัสผ่าน Verified by VISA
  • ขั้นที่ 4 กำหนดคำถามและคำตอบลับ เพื่อใช้กรณีตั้งรหัสผ่านใหม่
  • ขั้นที่ 5 อ่านและยอมรับข้อตกลงของสถาบันผู้ออกบัตรวีซ่าให้ท่าน
  • ขั้นที่ 6 หน้าแสดงความยินดี เสร็จสิ้นการสมัครและลงทะเบียน


HOW-TO

ขั้นที่ 1 กรอกหมายเลขบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน Verified by VISA step 1

 

ขั้นที่ 2 ใส่ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับบัตรเครดิตวีซ่าของท่าน Verified by VISA step 2

 

ขั้นที่ 3 กำหนด ข้อความยืนยันส่วนตัว (PAM) และ รหัสผ่าน Verified by VISA Verified by VISA step 3

 

ขั้นที่ 4 กำหนดคำถามและคำตอบลับ เพื่อใช้กรณีตั้งรหัสผ่านใหม่ Verified by VISA step 4

 

ขั้นที่ 5 อ่านและยอมรับข้อตกลงของสถาบันผู้ออกบัตรวีซ่าให้ท่าน Verified by VISA step 5

 

ขั้นที่ 6 หน้าแสดงความยินดี เสร็จสิ้นการสมัครและลงทะเบียน Verified by VISA step 6