ตั๋วเครื่องบิน ราคาถูก จองตั๋วเครื่องบิน ออนไลน์ ต่างประเทศ ศูนย์รวมตั๋วเครื่องบิน

สามารถชำระเงินด้วยวิธีใดบ้าง

ไทยทิกเก็ตเซ็นเตอร์ ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีความสนใจในบริการ เรามีความยินดีที่จะแจ้งให้ท่านทราบถึง วิธีการชำระเงิน ซึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายช่องทาง ดังนี้

 

 • ชำระด้วยเงินสด
  บริษัทฯ รับชำระเงินสดสกุลเงิน บาทไทย เท่านั้น (ยกเว้นในบางกรณี)
  - กรณีชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า ชำระได้ไม่จำกัดจำนวน
  - กรณีชำระผ่านเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทนอกสถานที่ ชำระได้ไม่เกิน 30,000 บาท (หากกรณีเกินกว่านี้ กรุณาเลือกการโอนเงินผ่านธนาคาร)

 • ชำระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร
  บริษัทฯ รับชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารในนามของบริษัทฯ ได้แก่

  ธนาคารกรุงเทพฯ , ธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารไทยพาณิชย์

  ภายหลังการจองบริการ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราที่หมายเลข 02 308 8383 เพื่อรับรายละเอียดของหมายเลขบัญชีธนาคาร ซึ่งเจ้าหน้าที่ของเรา จะทำการติดต่อท่านภายใน 24 ชม. ภายหลังการชำระเงินที่สมบูรณ์

  สำหรับค่าธรรมเนียมธนาคาร หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ซึ่งมีผลจากการชำระเงิน ฝากเงิน โอนเงิน ใด ๆ เป็นความรับผิดชอบของผู้โอน โดยห้ามหักค่าใช้จ่ายใด ๆ เหล่านี้โดยไม่ได้แจ้งให้ทางบริษัทฯ รับทราบก่อน โดยจำนวนเงินที่ชำระสุทธิให้กับทางบริษัทฯ จะต้องตรงตามใบยืนยันการสั่งซื้อ ใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ หรือโดยการยืนยันผ่านทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการลูกค้า

  ภายหลังการชำระเงินแล้ว ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็ว ถึงการชำระเงินของท่าน โดยท่านสามารถเลือกติดต่อมายังบริษัทฯ ได้โดยวิธีการดังนี้ :

  - สแกน สลิปใบฝาก หรือโอนเงิน และส่งอีเมลล์
  - แฟกซ์ สลิปใบฝาก หรือโอนเงิน มาที่ 02-308-8355
  - ติดต่อศูนย์บริการลูกค้า เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผ่านทางโทรศัพท์ กรณีที่ท่านไม่มีเจ้าหน้าที่ที่ประสาน งานการจองเป็นการส่วนตัว กรุณาสอบถามชื่อเจ้าหน้าที่ที่ทำการรับเรื่องไว้ด้วย
  - แจ้งการโอนเงินผ่าน แบบฟอร์มการติดต่อ ทางเว็บไซต์ โดยท่านต้องระบุข้อมูลอย่างถูกต้อง และชัดเจนอันได้แก่ ยอดเงินที่ทำการชำระ, เวลาที่ชำระเงินโดยประมาณ, ชื่อ - สกุลของท่าน, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ รวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 • ชำระด้วยเช็ค แคชเชียร์เช็ค หรือ ดราฟท์
  ท่านสามารถชำระด้วยเช็ค โดยปฏิบัติตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

  สั่งจ่ายในนาม : "บริษัท ไทยทราเวล อินโฟเซอร์วิส จำกัด"
  หรือ "Thai Travel Info Service Ltd."
  วันที่สั่งจ่าย : ลงวันที่วันเดียวกันกับวันที่ท่านต้องการรับสินค้าและบริการ หรือตามที่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งไปในใบเสนอราคา
  การขีดคร่อม : ท่านสามารถขีดคร่อมที่เช็ค หรือ เขียน หรือ พิมพ์ "AC PAYEE ONLY" ได้
  การขีดฆ่าหรือผู้ถือ : ท่านควรที่จะทำเครื่องหมาย ขีด ทับคำว่า "หรือผู้ถือ" ด้วย ดังตัวอย่าง หรือผู้ถือ

 • ชำระด้วยบัตรเครดิต
  - กรณีชำระที่ศูนย์บริการลูกค้า บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card, American Express และ Diners
  - กรณีชำระผ่านเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนบริษัทนอกสถานที่ บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card เท่านั้น
  - กรณีชำระผ่านเว็บไซต์ด้วยระบบออนไลน์แบบปลอดภัย บริษัทฯ รับชำระด้วยบัตรเครดิตของทุกธนาคารชั้นนำ ของบริษัท VISA, Master Card เฉพาะที่ได้สมัครบริการ Verified by Visa และ MasterCard Secure Code เท่านั้น